TOP

Almindelige forretningsbetingelser

1. Gyldighedsområde
1.1 Vore Almindelige forretningsbetingelser (AFB) er gældende for alle leveringer fra FILATI eCommerce GmbH til forbrugere (§ 1 i den tyske forbrugerlov).
1.2 Forbrugere er forbrugere i henhold til den tyske forbrugerlov og således naturlige eller juridiske personer, som ikke er virksomhedsindehavere. Virksomhedsindehaver er enhver, for hvem forretningen hører med til driften af hans virksomhed. Virksomhed er enhver permanent indrettet organisation med selvstændig erhvervsmæssig aktivitet, hvad enten den er baseret på fortjeneste eller ej. Juridiske personer er ifølge de offentligretlige bestemmelser altid virksomheder.

2. Aftalens parter
2.1 Købsaftalen indgås med FILATi eCommerce GmbH.

3. Tilbud og kontraktindgåelse
3.1 Fremstillingen af produkterne i online-shoppen udgør ikke noget juridisk bindende tilbud, men er en opfordring til bestilling. Med forbehold for fejl.
3.2 Ved at klikke på bestillingsknappen afgiver du en bindende bestilling af de varer, der ligger i indkøbskurven. Modtagelsen af din bestilling bekræftes pr. e-mail umiddelbart efter afsendelse af bestillingen og er ikke nogen accept af aftalen. Vi kan acceptere din bestilling ved at sende en accept i en separat e-mail eller ved at levere varen inden for 2 dage.
3.3 Til kontraktindgåelsen kan der vælges tysk eller engelsk som kontraktsprog.
3.4 Kontraktteksten gemmes i vores interne systemer. Du kan til enhver tid se vores almindelige forretningsbetingelser (AFB) på denne side. Bestillingsdata og AFB sendes til dig pr. e-mail. Når bestillingen er afsluttet, er dine bestillingsdata af sikkerhedsmæssige årsager ikke længere tilgængelige på internettet.

4. Fortrydelsesret og fortrydelsesvejledning
4.1 Forbrugere har 14 dages fortrydelsesret.

Download fortrydelsesformular: Fortrydelsesformular

START PÅ FORTRYDELSESVEJLEDNING

Fortrydelsesret
Du har ret til at fortryde denne kontakt inden for 14 dage uden at angive begrundelse.

Fortrydelsesretten er 14 dage fra den dag, hvor du eller en af dig udpeget tredjemand, som ikke er en transportvirksomhed, har fået den sidste vare.

Hvis du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret, skal du informere

FILATI eCommerce GmbH
Dreisesselstr. 43
D-94110 Wegscheid
Tyskland
office@lanagrossa-store.dk
Tlf.: +49 8592 40 80 988
eller FILATI eCommerce GmbH
Walchshoferweg 26
A-4121 Altenfelden
Østrig
office@lanagrossa-store.dk
Tlf.: +43 7282 217 77

med en entydig erklæring (f.eks. et brev sendt med posten, telefax eller e-mail) om din beslutning om, at du har fortrudt denne aftale. Du kan anvende den medfølgende standardformular, men dette er ikke et krav.

Hvis du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret, er det tilstrækkeligt, at du afsender meddelelsen om, at du fortryder købet, inden udløbet af fortrydelsesfristen.

Følger af fortrydelsen
Hvis du fortryder denne aftale, tilbagebetaler vi alle betalinger, vi har modtaget fra dig, inklusiv leveringsomkostninger (med undtagelse af de yderligere omkostninger, som fremkommer i tilfælde af, at du har valgt en anden type levering end den af os tilbudte, billigste standardlevering) uden ugrundet ophold og senest inden 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget din meddelelse om, at du har fortrudt aftalen. Til denne tilbagebetaling anvender vi samme betalingsmiddel, som du har anvendt ved den oprindelige transaktion, med mindre der udtrykkeligt er aftalt andet; vi beregner under ingen omstændigheder vederlag for denne tilbagebetaling. Vi kan afvise tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varen retur, eller til du har sendt os dokumentation for, at du har returneret varen, alt efter hvilket tidspunkt, der ligger først.

Du skal returnere eller overdrage varerne til os uden ugrundet ophold og i hvert fald senest 14 dage fra den dag, hvor du har informeret os om fortrydelsen. Fristen er overholdt, hvis du afsender varerne før udløbet af fristen på 14 dage. Du bærer de umiddelbare omkostninger ved returnering af varerne.

Du skal kun betale en eventuelt værdiforringelse af varerne, hvis denne værdiforringelse skyldes omgang med varerne, som rækker ud over en kontrol af varernes beskaffenhed, egenskaber og funktionsevne.

SLUT PÅ FORTRYDELSESVEJLEDNING

5. Priser og forsendelsesomkostninger
5.1 De priser, der fremgår af produktsiderne, er bruttosalgspriser i EURO og inkluderer lovmæssig moms og øvrige prisbestanddele.
5.2 Til de anførte priser lægges desuden forsendelsesomkostninger. Under tilbudene kan du se mere om størrelsen af forsendelsesomkostningerne.
5.3 Ved indførsel af varer til lande uden for EU kan der være importafgifter, som kunden skal betale. Disse varierer i de forskellige toldområder. Kunden bærer ansvaret for at betale de pågældende toldbeløb og gebyrer. Importafgifter er ikke forsendelsesomkostninger.
5.4 Ved leveringer til ikke-EU-lande beregner vi ikke moms.

6. Leveringsbetingelser og forbehold for egne leveringer
6.1 Levering kan ske over hele verden.
6.2 Vi leverer kun via forsendelse. Det er desværre ikke muligt selv at hente varen.
6.3 Vi bestræber os på at indlevere bestillinger, som er modtaget hos os frem til kl. 12:00 (UTC+01:00), til det pågældende transportfirma samme dag. Ved forudbetaling regnes indbetaling af pengene frem til kl. 12:00 (UTC+01:00). Forsendelsesdage er mandag til fredag (hvis dette er hverdage). Undtaget er kvaliteter i restordre.
6.4 Skulle det ske, at vi ikke har alle produkter på lager, er vi berettiget til delleverancer for vor regning, såfremt dette er rimeligt for dig.
6.5 Hvis det bestilte produkt ikke kan skaffes, fordi vi ikke har fået leveret dette produkt fra vore leverandører uden egen skyld, kan vi ophæve aftalen. I dette tilfælde vil vi straks informere dig og i givet fald foreslå at levere et sammenligneligt produkt til dig. Hvis vi ikke kan skaffe et sammenligneligt produkt, eller du ikke ønsker levering af et sammenligneligt produkt, tilbagebetaler vi straks ydelser, vi har modtaget fra dig.

7. Risiko og transport
7.1 Risiko for varens hændelige undergang og hændelig forringelse af varen overgår til kunden med udleveringen til kunden.
7.2 Ved postordrekøb overgår den i punkt 7.1. anførte risiko til kunden med udleveringen til speditøren, fragtføreren eller den person eller anstalt, der er ansvarlig for at transportere varen, hvis kunden selv har indgået transportaftale med en anden transportvirksomhed uden at have gjort brug af en af FILATI eCommerce GmbH foreslået valgmulighed.
7.2.a Hvis der i forbindelse med kunden ikke er tale om en forbruger i henhold til § 1 i den tyske forbrugerlov, overgår den i punkt 7.1. anførte risiko ved postordrekøb til kunden med overleveringen til speditøren, fragtføreren eller den person eller anstalt, der er ansvarlig for transporten.
7.3 Hvis kunden bliver forsinket med aftagelse af varen, overgår risikoen for undergangen og den hændelige forringelse af varen til kunden på tidspunktet for aftagelsesforsinkelsen.

8. Betaling
8.1 Du kan vælge at betale pr. forudbetaling, PayPal, Online bankoverførsel, eps online overførsel eller kreditkort.
8.2 Hvis du vælger betalingsformen forudbetaling, anfører vi vores bankforbindelse i ordrebekræftelsen og leverer varen, når betalingen er indgået. Fakturabeløbet skal overføres til vor konto inden for 14 dage. Hvis betalingen ikke er registreret inden for dette tidsrum, antager vi, at du har fortrudt din bestilling (stornering).
8.3 Hvis du har valgt at betale med kreditkort, hæver vi beløbet på dit kreditkort ved afslutning af bestillingen.

9. Ejendomsforbehold
9.1 Vi tager fuldt ejendomsforbehold i varen indtil fuld betaling.

10. Returnering
10.1 Bestilte varer kann returneres inden for 90 dage. For vores kunder I Tyskland og Østrig er det muligt at anmode, via e-mail, om en returmærke med porto betalt, som er gratis for et fakturabeløb på € 40,00 og derover, eller for et returgebyr på € 3,50 for fakturabeløb under 40,00 €.
10.2 Bestillingsbeløbet (uden forsendelsesomkostninger) tilbagebetales ved hjælp af en e-mail-værdikode, som kan indløses ved en ny bestilling eller, hvis kunden ønsker det, indbetales på det anvendte betalingsmiddel eller på den meddelte bankkonto.

11. Garanti
11.1 For de i vor shop tilbudte artikler er de lovmæssige garantiregler gældende.

12. Afsluttende bestemmelser
12.1 Skulle enkelte bestemmelser i aftalen med kunden inklusiv disse almindelige forretningsbetingelser vise sig at være helt eller delvis ugyldige, berøres de øvrige bestemmelsers gyldighed ikke heraf. Den helt eller delvise ugyldige bestemmelser erstattes af en bestemmelse, som kommer så tæt som muligt på det erhvervsmæssige formål i den ugyldige bestemmelse.