TOP Trustpilot

Almindelige forretningsbetingelser

1) Anvendelsesområde

1.1 De foreliggende forretningsbetingelser for FILATI eCommerce GmbH (efterfølgende "sælger") finder anvendelse ved alle aftaler, som en forbruger eller forretningsdrivende (efterfølgende "kunde") indgår med sælger omkring de varer, som sælger tilbyder i sin onlineshop. Hermed fraskrives kundens ret til at inddrage egne betingelser, medmindre andet er aftalt.

1.2 Disse generelle vilkår og betingelser finder tilsvarende anvendelse på kontrakter om levering af værdikuponer, medmindre andet er aftalt.

1.3 Disse generelle vilkår og betingelser finder tilsvarende anvendelse på kontrakter om levering af digitalt indhold, medmindre andet er aftalt. Digitalt indhold i henhold til disse generelle vilkår og betingelser er data, der er oprettet og leveret i digital form.

1.4 Ved forbruger forstås i disse almindelige forretningsbetingelser enhver fysisk person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv. Ved erhvervsdrivende forstås i disse almindelige forretningsbetingelser en fysisk eller juridisk person eller et personselskab med retsevne, der i forbindelse med afslutningen af en retshandel handler inden for sit erhverv.

1.5 Ved erhvervsdrivende forstås i disse almindelige forretningsbetingelser en fysisk eller juridisk person eller et personselskab med retsevne, der i forbindelse med afslutningen af en retshandel handler inden for sit erhverv.

2) Indgåelse af aftaler

2.1 De produktbeskrivelser, som fremgår af sælgers onlineshop, udgør ingen bindende tilbud fra sælgers side, men tilsigter derimod, at kunden afgiver et bindende tilbud.

2.2 Kunden kan afgive tilbuddet via den onlinebestillingsformular, som findes i sælgers onlineshop. Når kunden - efter at have lagt de udvalgte varer og/eller ydelser i den virtuelle indkøbskurv og gennemført den elektroniske bestillingsproces - klikker på den knap, der afslutter bestillingsprocessen, afgiver vedkommende et juridisk bindende aftaletilbud på de varer og/eller ydelser, der ligger i indkøbskurven.

2.3 Sælger kan acceptere kundens tilbud inden for fem dage

 • ved at sende en skriftlig ordrebekræftelse eller en ordrebekræftelse i tekstform (fax eller e-mail) til kunden, idet tidspunktet, hvor ordrebekræftelsen ankommer hos kunden, er afgørende, eller
 • ved at levere den bestilte vare til kunden, idet tidspunktet, hvor varen leveres hos kunden, er afgørende, eller
 • ved at opfordre kunden til betaling efter vedkommendes ordreafgivelse.

Hvis der findes flere af de ovennævnte alternativer, indgås kontrakten på det tidspunkt, hvor et af de ovennævnte alternativer opstår først. Fristen for accept af tilbuddet begynder dagen efter, at kunden har sendt tilbuddet, og slutter ved udløbet af den femte dag efter afsendelsen af tilbuddet. Hvis sælgeren ikke accepterer kundens tilbud inden for ovennævnte frist, anses dette for at være en afvisning af tilbuddet med den konsekvens, at kunden ikke længere er bundet af sin hensigtserklæring.

2.4 Hvis kunden vælger en betalingsmetode, der tilbydes af PayPal, vil betalingen blive behandlet af betalingstjenesteudbyderen PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (i det følgende benævnt "PayPal"), i henhold til PayPal's vilkår for brug, som kan ses på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller - hvis kunden ikke har en PayPal-konto - i henhold til vilkår og betingelser for betalinger uden en PayPal-konto, som findes på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Hvis kunden betaler ved hjælp af en betalingsmetode, der tilbydes af PayPal, og som kan vælges i onlinebestillingsprocessen, erklærer sælgeren allerede at acceptere kundens tilbud på det tidspunkt, hvor kunden klikker på den knap, der afslutter bestillingsprocessen.

2.5 Når et tilbud fremsættes via sælgers online-bestillingsformular, lagres kontraktteksten af sælgeren efter indgåelsen af kontrakten og sendes til kunden i tekstform (f.eks. e-mail, fax eller brev), efter at kunden har sendt sin ordre. Sælgeren må ikke gøre kontraktens tekst tilgængelig ud over dette. Hvis kunden har oprettet en brugerkonto i sælgers online shop, inden han sender sin ordre, vil ordredataene blive arkiveret på sælgers hjemmeside og vil være gratis tilgængelige for kunden via hans password-beskyttede brugerkonto ved at oplyse de tilsvarende login-oplysninger.

2.6 Før kunden bindende afgiver sin bestilling via sælgers online-bestillingsformular, kan kunden identificere eventuelle indtastningsfejl ved at læse de oplysninger, der vises på skærmen, omhyggeligt. Et effektivt teknisk middel til bedre genkendelse af indtastningsfejl kan være browserens forstørrelsesfunktion, ved hjælp af hvilken skærmen forstørres. Kunden kan rette sine indtastninger under den elektroniske bestillingsproces ved hjælp af de sædvanlige tastatur- og musefunktioner, indtil kunden klikker på den knap, der afslutter bestillingsprocessen.

2.7 Kun den tyske eller engelske version af vores vilkår og betingelser gælder for indgåelse af kontrakten.

2.8 Ordrebehandlingen og kontakten foregår normalt via e-mail og automatiseret ordrebehandling. Kunden skal sikre sig, at den af denne oplyste e-mailadresse til ordrebehandling er korrekt, således at de e-mails, som sælger sender, kan modtages på denne adresse. Specielt ved brug af SPAM-filtre skal kunden sikre, at alle e-mails sendt af sælger eller af tredjeparter, der er bestilt til at behandle ordren, kan leveres.

3) Fortrydelselsesret

3.1 Forbrugeren har som udgangspunkt fortrydelsesret.

Download fortrydelsesformular: Fortrydelsesformular

START PÅ FORTRYDELSESVEJLEDNING

Fortrydelsesret
Du har ret til at fortryde denne kontakt inden for 14 dage uden at angive begrundelse.

Fortrydelsesretten er 14 dage fra den dag, hvor du eller en af dig udpeget tredjemand, som ikke er en transportvirksomhed, har fået den sidste vare.

Hvis du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret, skal du informere

FILATI eCommerce GmbH
Dreisesselstr. 43
D-94110 Wegscheid
Tyskland
office@lanagrossa-store.dk
Tlf.: +49 8592 40 80 988
eller FILATI eCommerce GmbH
Walchshoferweg 26
A-4121 Altenfelden
Østrig
office@lanagrossa-store.dk
Tlf.: +43 7282 217 77

med en entydig erklæring (f.eks. et brev sendt med posten, telefax eller e-mail) om din beslutning om, at du har fortrudt denne aftale. Du kan anvende den medfølgende standardformular, men dette er ikke et krav.

Hvis du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret, er det tilstrækkeligt, at du afsender meddelelsen om, at du fortryder købet, inden udløbet af fortrydelsesfristen.

Følger af fortrydelsen
Hvis du fortryder denne aftale, tilbagebetaler vi alle betalinger, vi har modtaget fra dig, inklusiv leveringsomkostninger (med undtagelse af de yderligere omkostninger, som fremkommer i tilfælde af, at du har valgt en anden type levering end den af os tilbudte, billigste standardlevering) uden ugrundet ophold og senest inden 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget din meddelelse om, at du har fortrudt aftalen. Til denne tilbagebetaling anvender vi samme betalingsmiddel, som du har anvendt ved den oprindelige transaktion, med mindre der udtrykkeligt er aftalt andet; vi beregner under ingen omstændigheder vederlag for denne tilbagebetaling. Vi kan afvise tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varen retur, eller til du har sendt os dokumentation for, at du har returneret varen, alt efter hvilket tidspunkt, der ligger først.

Du skal returnere eller overdrage varerne til os uden ugrundet ophold og i hvert fald senest 14 dage fra den dag, hvor du har informeret os om fortrydelsen. Fristen er overholdt, hvis du afsender varerne før udløbet af fristen på 14 dage. Du bærer de umiddelbare omkostninger ved returnering af varerne.

Du skal kun betale en eventuelt værdiforringelse af varerne, hvis denne værdiforringelse skyldes omgang med varerne, som rækker ud over en kontrol af varernes beskaffenhed, egenskaber og funktionsevne.

SLUT PÅ FORTRYDELSESVEJLEDNING

4) Priser og betalingsbetingelser

4.1 Medmindre andet fremgår af sælgers produktbeskrivelse, svarer de angivne priser til de samlede priser inklusive moms. Eventuelle yderligere leverings- og forsendelsesomkostninger oplyses særskilt i pågældende produktbeskrivelse.

4.2 Ved levering til lande uden for Den Europæiske Union kan der i enkelte tilfælde påløbe yderligere omkostninger, som sælger ikke hæfter for, og som skal afholdes af kunden. Hertil hører f.eks. omkostninger for overførsel af penge via kreditinstitutter (f.eks. overførselsgebyrer, vekselgebyrer) eller skatter og afgifter i henhold til importregler (f.eks. told). I forbindelse med pengeoverførsel kan der ligeledes påløbe sådanne omkostninger, selvom leveringen ikke sker til et land uden for den Europæiske Union, men kunden imidlertid foretager betalingen fra et land uden for den Europæiske Union.

4.3 Kunden har forskellige betalingsmuligheder, som fremgår af sælgers onlineshop.

4.4 Hvis der er aftalt forudbetaling ved bankoverførsel, forfalder betalingen straks efter kontraktens indgåelse, medmindre parterne har aftalt en senere forfaldsdato.

4.5 Hvis betalingsmetoden "SOFORT" vælges, vil betalingen blive behandlet via betalingstjenesteudbyderen SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (i det følgende benævnt "SOFORT"). For at kunne betale fakturabeløbet via "SOFORT" skal kunden have en netbank-konto, der er aktiveret til deltagelse i "SOFORT", skal identificere sig i overensstemmelse hermed under betalingsprocessen og bekræfte betalingsinstruktionen til "SOFORT". Betalingstransaktionen udføres derefter straks af "SOFORT", og kundens bankkonto debiteres. Yderligere oplysninger om betalingsmetoden "SOFORT" kan kunden finde på internettet på følgende adressehttps://www.klarna.com/sofort/ abrufen.

4.6 Hvis betalingsmetoden "PayPal Direct Debit" er valgt, opkræver PayPal fakturabeløbet fra kundens bankkonto, efter at der er udstedt et SEPA Direct Debit-mandat, men ikke før fristen for forudgående meddelelse på vegne af sælgeren. Forhåndsunderretning er enhver meddelelse (f.eks. faktura, police, kontrakt) til kunden, der annoncerer en debitering via SEPA Direct Debit. Hvis den direkte debitering ikke indfries på grund af utilstrækkelig dækning på kontoen eller på grund af forkert opgivelse af bankoplysninger, eller hvis kunden gør indsigelse mod den direkte debitering, selv om kunden ikke har ret til det, skal kunden betale de gebyrer, som det pågældende kreditinstitut har pådraget sig som følge af tilbagebetalingen, hvis kunden er ansvarlig for denne.

4.7 Hvis der vælges en betalingsmetode med kreditkort, skal fakturabeløbet betales straks ved kontraktens indgåelse. Betalingsmetoden kreditkort behandles i samarbejde med Computop GmbH, Schwarzenbergstr. 4, 96050 Bamberg, til hvem leverandøren overdrager sit betalingsanmodningskrav. Computop GmbH opkræver fakturabeløbet fra kundens angivne kreditkortkonto. I tilfælde af overdragelse kan betaling kun ske til Computop GmbH med gældssaneringseffekt. Kreditkortet debiteres umiddelbart efter, at kunden har sendt ordren i webshoppen. Leverandøren er fortsat ansvarlig for generelle kundeforespørgsler, f.eks. vedrørende varer, leveringstid, forsendelse, returnering, reklamationer, tilbagekaldelseserklæringer og leverancer eller kreditnotaer, også selv om betalingsmetoden kreditkort er valgt via Computop GmbH.

5) Leverings- og forsendelsesbetingelser

5.1 Hvis sælgeren tilbyder at sende varerne, skal leveringen ske inden for det leveringsområde, som sælgeren har angivet, til den leveringsadresse, som kunden har angivet, medmindre andet er aftalt. Ved behandlingen af transaktionen er den leveringsadresse, der er angivet i sælgerens ordrebehandling, afgørende.

5.2 Hvis leveringen af varerne mislykkes af årsager, som kunden er ansvarlig for, skal kunden afholde de rimelige omkostninger, som sælgeren har haft som følge heraf. Dette gælder ikke med hensyn til omkostningerne til returforsendelsen, hvis kunden faktisk udøver sin fortrydelsesret. I tilfælde af, at kunden effektivt udøver sin fortrydelsesret, gælder bestemmelsen i sælgers instrukser om fortrydelsesret for omkostningerne ved returnering af varerne.

5.3 Hvis kunden handler som iværksætter, overgår risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af de solgte varer til kunden, så snart sælgeren har overdraget varerne til speditøren, transportøren eller enhver anden person eller institution, der er udpeget til at udføre forsendelsen. Hvis kunden handler som forbruger, overgår risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af de solgte varer i princippet kun til kunden eller en person, der er bemyndiget til at modtage varerne, når varerne overdrages. Uanset dette overgår risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af de solgte varer til kunden, også for forbrugere, så snart sælgeren har leveret varen til speditøren, transportøren eller den person eller institution, der på anden måde er udpeget til at udføre forsendelsen, hvis kunden giver speditøren, transportøren eller den person eller institution, der på anden måde er udpeget til at udføre forsendelsen, i opdrag at udføre forsendelsen, og sælgeren ikke tidligere har udpeget denne person eller institution over for kunden.

5.4 Sælgeren forbeholder sig ret til at hæve kontrakten i tilfælde af ukorrekt eller ukorrekt selvaflevering. Dette gælder kun i tilfælde af, at sælgeren ikke er ansvarlig for den manglende levering, og at sælgeren har indgået en specifik dækningsforretning med leverandøren med den fornødne omhu. Sælgeren skal gøre alle rimelige bestræbelser på at skaffe varerne. I tilfælde af manglende eller kun delvis tilgængelighed af varerne vil kunden straks blive informeret herom, og vederlaget vil blive tilbagebetalt uden forsinkelse.

5.5 Afhentning er ikke mulig af logistiske årsager.

5.6 Værdi kuponer vil blive givet til kunden som følger:

 • per Download
 • per E-Mail

5.7 Digitalt indhold leveres til kunden som følger:

 • per Download
 • per E-Mail
6) Tildeling af brugsrettigheder til digitalt indhold

6.1 Medmindre andet er angivet i beskrivelsen i sælgers netbutik, giver sælgeren kunden en ikke-eksklusiv ret til at bruge det leverede indhold, uden tidsbegrænsning og stedsmæssig begrænsning, udelukkende til private formål.

6.2 Det er ikke tilladt at overføre indholdet til tredjeparter eller at fremstille kopier til tredjeparter uden for rammerne af disse betingelser, medmindre sælgeren har givet sit samtykke til en overførsel af den kontraktmæssige licens til tredjeparten.

6.3 For så vidt som kontrakten vedrører en engangslevering af digitalt indhold, træder overdragelsen af rettigheder først i kraft, når kunden har betalt hele det skyldige vederlag. Sælgeren kan foreløbigt tillade brugen af det kontraktlige indhold allerede inden dette tidspunkt. En sådan foreløbig tilladelse medfører ikke overførsel af rettigheder.

7) Ejendomsforbehold

Hvis sælgeren foretager forudbetaling, bevarer han ejendomsretten til de leverede varer, indtil den skyldige købspris er betalt fuldt ud.

8) Ansvar for mangler (garanti)

8.1 Medmindre andet fremgår af nedenstående regler, gælder det lovpligtige ansvar for mangler. Fravigelse herfra gælder kontrakter om levering af varer:

8.2 Hvis kunden optræder som iværksætter,

 • har sælger valget af form for tillægsydelse;
 • er forældelsesfristen for mangler ved nye varer et år fra levering af varen;
 • er rettighederne og krav for mangler udelukket for brugte varer;
 • begynder forældelsesfristen ikke igen, hvis der foretages omlevering som led i mangelsansvaret.

8.3 Ovennævnte ansvarsbegrænsninger og forkortede frister gælder ikke

 • for erstatningskrav og refusion af udgifter fra kunden,
 • r skjult manglen,
 • i tilfælde af, at sælger svigagtigt ha
 • for varer, der er blevet anvendt til en sammensætning i overensstemmelse med deres sædvanlige anvendelse og har forårsaget dens mangelfrihed,
 • for sælgerens eventuelle eksisterende forpligtelse til at levere opdateringer til digitale produkter i forbindelse med kontrakter om levering af varer med digitale elementer.

8.4 For iværksættere forbliver de lovbestemte forældelsesfrister for enhver lovbestemt regresret desuden upåvirket.

8.5 Hvis kunden optræder som købmand i henhold til § 1 i den tyske handelslov (HGB), er han underlagt den kommercielle pligt til at undersøge og anmelde mangler i henhold til § 377 i den tyske handelslov (HGB). Hvis kunden undlader at opfylde de deri fastsatte underretningsforpligtelser, anses varerne for at være godkendt.

8.6 Hvis kunden optræder som forbruger, anmodes han om at reklamere over leverede varer med åbenlyse transportskader over for leverandøren og at underrette sælgeren herom. Hvis kunden ikke overholder dette, har det ingen betydning for hans lovmæssige eller kontraktmæssige krav på grund af mangler.

9) Indløsning af kampagnekuponer

9.1 Værdikuponer, der udstedes gratis af sælgeren som led i kampagner med en bestemt gyldighedsperiode, og som ikke kan købes af kunden (i det følgende benævnt "kampagnekuponer"), kan kun indløses i sælgerens online shop og kun i den angivne periode.

9.2 Kampagnekuponer kan kun indløses af kunden.

9.3 Enkelte produkter kan være udelukket fra kuponkampagnen, hvis en tilsvarende begrænsning følger af indholdet af kampagnekuponen.

9.4 Kampagnekuponer kan kun indløses, før ordreprocessen er afsluttet. Efterfølgende modregning er ikke mulig.

9.5 Der kan kun indløses én kampagnekupon pr. bestilling.

9.6 Varernes værdi skal mindst svare til beløbet på kampagnekuponen. Eventuel resterende kredit vil ikke blive refunderet af sælgeren.

9.7 Hvis værdien af kampagnekuponen ikke er tilstrækkelig til at dække ordren, kan kunden vælge en af de andre betalingsmetoder, som sælgeren tilbyder, til at betale forskellen.

9.8 Kreditbeløbet på en kampagnekupon udbetales hverken kontant eller forrentes.

9.9 Kampagnekuponen refunderes ikke, hvis kunden returnerer de varer, der er betalt helt eller delvist med kampagnekuponen, inden for rammerne af sin lovbestemte fortrydelsesret.

9.10 Kampagnekuponen må kun anvendes af den person, der er nævnt på kuponen. Overførsel af kampagnekuponen til tredjeparter er udelukket. Sælgeren er berettiget, men ikke forpligtet til at kontrollere den pågældende kuponindehavers materielle berettigelse.

10) Indløsning af gavekort

10.1 Værdikuponer, der kan købes via sælgers online shop (i det følgende benævnt "gavekort"), kan kun indløses i sælgers online shop, medmindre andet er angivet på gavekortet.

10.2 Gavekort og restbeløb på gavekort kan indløses indtil udgangen af det tredje år efter det år, hvor gavekortet blev købt. Resterende kreditter vil blive krediteret kunden indtil udløbsdatoen.

10.3 Gavekort kan kun indløses, før bestillingsprocessen er afsluttet. Efterfølgende modregning er ikke mulig.

10.4 Der kan kun indløses ét gavekort pr. ordre.

10.5 Gavekort kan kun bruges til køb af varer og ikke til køb af yderligere gavekort.

10.6 Hvis værdien af gavekortet ikke er tilstrækkelig til at dække ordren, kan kunden vælge en af de andre betalingsmetoder, som sælgeren tilbyder, til at betale forskellen.

10.7 Saldoen på et gavekort udbetales hverken kontant eller forrentes.

10.8 Gavekortet kan overdrages. Sælgeren kan foretage betaling med frigørende virkning til den respektive indehaver, der indløser gavekortet i sælgerens online shop. Dette gælder ikke, hvis sælgeren har kendskab til eller groft uagtsomt har været uvidende om den pågældende indehavers manglende valgbarhed, manglende retlig handleevne eller manglende repræsentativ myndighed.

11) Returnering

11.1 Bestilte varer kann returneres inden for 90 dage. For vores kunder I Tyskland og Østrig er det muligt at anmode, via e-mail, om en returmærke med porto betalt, som er gratis for et fakturabeløb på € 40,00 og derover, eller for et returgebyr på € 3,50 for fakturabeløb under 40,00 €.

11.2 Bestillingsbeløbet (uden forsendelsesomkostninger) tilbagebetales ved hjælp af en e-mail-værdikode, som kan indløses ved en ny bestilling eller, hvis kunden ønsker det, indbetales på det anvendte betalingsmiddel eller på den meddelte bankkonto.

12) Gældende lovgivning

Alle juridiske forhold mellem parterne er underlagt lovgivningen i henholdsvis Forbundsrepublikken Tyskland og Republikken Østrig med undtagelse af lovgivningen om internationalt salg af løsøre. For forbrugere gælder dette lovvalg kun i det omfang, den ydede beskyttelse ikke er ophævet ved ufravigelige bestemmelser i lovgivningen i den stat, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted.

13) Sted med jurisdiktion

Hvis kunden optræder som købmand, offentligretlig juridisk enhed eller offentligretlig specialfond med hjemsted på Forbundsrepublikken Tysklands eller Republikken Østrigs område, er den eksklusive værneting for alle tvister i forbindelse med denne kontrakt sælgers forretningssted. Hvis kunden har sit hjemsted uden for Forbundsrepublikken Tysklands eller Republikken Østrigs område, er sælgers hjemsted den eneste kompetente domstol for alle tvister, der opstår i forbindelse med denne kontrakt, hvis kontrakten eller krav, der opstår i forbindelse med kontrakten, kan henføres til kundens erhvervsmæssige eller kommercielle aktivitet. I de ovennævnte tilfælde har sælgeren dog under alle omstændigheder ret til at anlægge sag ved retten på kundens forretningssted.

14) Alternativ tvistbilæggelse

14.1 EU-Kommissionen stiller en platform til online tvistbilæggelse på internettet til rådighed på følgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Denne platform tjener som kontaktpunkt for udenretslig bilæggelse af tvister, der opstår i forbindelse med online-købs- eller tjenesteydelsesaftaler, som involverer en forbruger.

14.2 Sælgeren er hverken forpligtet til eller villig til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure ved et forbrugervoldgiftsnævn.